Xứng đáng với sự tin cậy của cử tri

Thứ hai - 16/05/2016 20:13 368 0
Ngày 8-5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2 (TP Hải Dương).

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của các cử tri.

Trước các cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cử tri, cùng toàn thể nhân dân đã tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí xác định đây vừa là vinh dự nhưng cũng vừa là trách nhiệm lớn của bản thân trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tiếp xúc cử tri (thứ tư từ trái qua  phải)

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nêu rõ: "Tôi được cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh trong ba nhiệm kỳ liên tiếp: 1999-2004; 2004-2011 và 2011-2016. Trên cương vị là đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, lắng nghe các ý kiến phản ánh của nhân dân để cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của người đại biểu HĐND được quy định trong Luật Tổ chức HĐND và UBND, nay được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian qua, tôi đã cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, nếu được cử tri tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021, tôi xin hứa với cử tri và nhân dân, sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, sẽ cùng với các đồng chí trong Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu sớm đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu,  nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tôi đề ra một số nhiệm vụ sau:

1 - Nỗ lực phấn đấu, không ngừng lắng nghe ý kiến của nhân dân và cử tri; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên cương vị công tác được Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin của các cử tri. Đặc biệt, với vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy tỉnh, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

2- Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương phát huy hết tiềm năng, thế mạnh để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển; xác định những thuận lợi, khó khăn của tỉnh, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; xác định các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh, tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu sản phẩm để quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ trong khu vực và trên thế giới.

3-  Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tập trung giải quyết các vấn đề về việc làm và nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

4- Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân là mục tiêu đã được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo cải thiện cuộc sống.

5- Tập trung chỉ đạo giải quyết tất cả những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế thu hút đầu tư để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân khi thực hiện các giao dịch hành chính. Đặc biệt, sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực đưa kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển.

6- Đối với TP Hải Dương – trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của tỉnh, tỉnh sẽ tiếp tục ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân thành phố phấn đấu xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020.

7- Trong thời gian tới, nếu cử tri tiếp tục giao trọng trách là người đại diện cho nhân dân, tôi sẽ cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu mỗi đại biểu HĐND phải đổi mới phương thức hoạt động của mình theo hướng thiết thực, hiệu quả, liên hệ mật thiết với nhân dân, dành thời gian thỏa đáng để đi cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân; đề xuất thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh theo hướng đổi mới về hình thức, nội dung giám sát; tập trung xây dựng, ban hành những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Chú trọng công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể. Tất cả những vấn đề liên quan thiết yếu đến đời sống nhân dân đều sẽ được đưa ra phản biện để nhân dân tham gia góp ý, quyết định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm và sự giám sát của cử tri trong tỉnh".

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển. Cử tri mong muốn trên cương vị công tác của mình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc như cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường, chống thực phẩm bẩn, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước của thành phố, bảo đảm vệ sinh  môi trường tại các làng nghề, giải quyết việc làm cho những nông dân đã bàn giao ruộng để phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên, quan tâm đến người cao tuổi…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cảm ơn các ý kiến, kiến nghị rất trách nhiệm của cử tri. Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được các ý kiến tham gia, góp ý của cử tri để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại đơn vị bầu cử số 2 có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là: mục sư Vũ Hùng Cường, Chủ tịch Hội thánh Tin lành tỉnh Hải Dương; Nguyễn Phúc Dũng, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh điện năng (Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương); Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Phạm Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Phạm Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương; Hoàng Thị Thư, Trưởng phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương); Nguyễn Thị Hải Vân, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương; Lê Vinh, Phó trưởng Phòng Công tác (Văn phòng HĐND tỉnh). Đơn vị bầu cử số 2 sẽ bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2 (TP Hải Dương) gồm các phường: Tứ Minh, Thanh Bình, Tân Bình, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Thạch Khôi và xã Tân Hưng.

Lê Na (theo baohaiduong.com) 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây