Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức và những nguời đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh nhà.

Thứ sáu - 17/01/2014 19:22 428 0

Kính thưa TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam!

Thưa các vị đại biểu, khách quí!

Hôm nay trong bầu không khí năm mới và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc – xuân Giáp Ngọ 2014, tôi vui mừng, phấn khởi tham dự lễ đón Huân chương Lao động hạng Nhì của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Thay mặt Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng, gửi lời chào thân ái tới các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thụât Việt Nam, cùng toàn thể đại biểu tham dự buổi lễ long trọng này.

Thưa các quí vị đại biểu! Trước hết tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh hôm nay được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là sự ghi nhận và biểu dương những thành quả lao động to lớn mà đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh nhà đã thu được trong thời gian qua. Những thành tích đó đã được phản ánh rất cụ thể trong báo cáo mà chúng ta vừa nghe, tôi không nhắc lại. Từ khi thành lập đến nay đã qua 16 năm, 16 năm là thời gian chưa dài với một tổ chức, nhưng Liên hiệp hội đã rất cố gắng vừa xây dựng phát triển tổ chức, vừa cố gắng hoạt động và đã có những hoạt động tiêu biểu, từng bước trưởng thành trên các lĩnh vực hoạt động, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức và những nguời đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh nhà.

Từ Đại hội lần thứ nhất ( 1997) có 10 hội viên với hơn 2000 hội viên. Đến nay, hệ thống Liên hiệp hội Hải Dương có 27 hội thành viên, 10 hội viên tập thể, 01 Trung tâm trực thuộc; các hội thành viên có trên 1.000 huyện hội, chi hội trực thuộc; 125 cơ sở tư vấn, 19 trung tâm, công ty, văn phòng, câu lạc bộ… với tổng số hơn 35.000 hội viên. Điều này cho thấy công tác phát triển tổ chức đã được các cấp Hội chú trọng. Liên hiệp Hội đã tập hợp, đoàn kết, Phát huy được các tiềm năng của hơn 35 000 hội viên, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc tuyên truyền phổ biến kiến thức cho hội viên và người lao động. Được biết, Liên hiệp hội Hải Dương là thành viên đầu tiên trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam xây dựng được đề án Phổ biến kiến thức. Hiện nay Đề án vẫn được triển khai có hiệu quả, được nhiều tỉnh tham khảo, học tập. Liên hiệp hội là cơ quan thường trực phối hợp với các cơ quan hữu quan khác trong tỉnh đã triển khai thành công các Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong tỉnh, tham gia và đoạt nhiều giải thưởng tại các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; được Ban tổ chức Hội thi toàn quốc đánh giá cao. Thông qua các Hội thi, các hoạt động khoa học đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần tạo nên được phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân lao động trong tỉnh. Hằng năm, Liên hiệp hội đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh cho phép phản biện từ 3-4 chương trình, dự án lớn của tỉnh. Những ý kiến phản biện của Liên hiệp hội làm cơ sở khoa học để lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết sách...

Kính thưa quí vị đại biểu, nhân đây tôi muốn thông báo một số những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013  của tỉnh nhà: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 7,1% (kế hoạch tăng 6-6.5%; cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp, thủy sản-Công nghiệp, xây dựng-Dịch vụ là 17,4%-48%-34.6% (kế hoạch là 19.5%-45,8%-34,7%); giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 32,1%  (kế hoạch tăng 15%;thu ngân sách nội địa ước đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 23% (kế hoạch thu 4.998 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 33.198 lao động (kế hoạch 32.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5.82% (kế hoạch là 6.26%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 13.3% (kế hoạch 14%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93% (kế hoạch 93%). Có thành tích to lớn như vậy, có phần đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, của các hội viên trong hệ thống viên Liên hiệp Hội tỉnh nhà.

Năm tới là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, HĐND vừa thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như:

-Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7-7.5%, trong đó:

+ Giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1.3%.

+ Giá trị tăng thêm Công nghiệp - xây dựng tăng 8.4%.

+ Giá trị tăng thêm dịch vụ tăng 9.0%.

-. Cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp, thủy sản - Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ:16.5%-48.5%-35.0%.

- Cơ cấu lao động trong các khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản - Công nghiệp, xây dựng- Dịch vụ là 37.8%-34.1%-28.1%.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 127 triệu đồng.

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 14-15%.

-Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người 38.5 triệu đồng.

- Thu ngân sách nội địa 5.460 tỷ đồng (trong đó thu từ sử dụng đất 700 tỷ đồng), phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu HĐND tỉnh giao.

-  Huy động 22.570 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

-  Mức giảm tỷ lệ sinh 0.18‰.

-  Giảm trên 1% tỷ lệ hộ nghèo.

-  Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 13%.

-  Giải quyết việc làm mới cho 32.000 lao động.

-  Tỷ lệ lao động qua đào tạo 52%.

-  Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới 53.58% (tăng 10 trạm y tế).

-  Giữ vững tỷ lệ 73% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu “Làng, khu dân cư văn hóa”, 83% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

-  Từ 01 đến 02 xã đạt đủ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

-  Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 95%, trong đó tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch đạt 83%.

- Có từ 01 – 02 xã đạt đủ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh ta năm 2014 và những năm tiếp theo rất cần sự tham gia tích cực của cả hệ thống Liên hiệp hội nói chung, của mỗi hội viên nói riêng.

Thưa toàn thể hội nghị! Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh " động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đòan kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo". Dưới sự lãnh đạo của Đảng liên minh này là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức, là một trong những mắt xích quan trọng của liên minh này.

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà vai trò và vị trí của Liên hiệp Hội ngày càng quan trọng. Năm 2010, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành Chỉ thị 42-CT/TW về Liên hiệp Hội, ngày 18/2/2011 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có kế hoạch số 09 thực hiện chỉ thị 42 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chât  lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ dẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Các văn bản trên đã chỉ rõ những việc mà Liên hiệp Hội, các cơ quan có liên quan ở cấp tỉnh phải thực hiện để xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh vào năm 2020, tôi chỉ nhấn mạnh một số công việc mà Liên hiệp Hội cần quan tâm trong thời gian tới:
1. Cần tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh, trí thức là người Hải Dương ở tỉnh ngoài, nước ngoài đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị -tư tưởng nâng cao lòng yêu nước, tinh thần cộng tác và cộng đồng, tính trung thực trong khoa học và đạo đức nghề nghiệp của trí thức; chủ động đề xuất tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng thuộc các định hướng, chủ trương lớn trong xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trước hết là những vấn đề trực tiếp liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

2. Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động từ cơ quan  Liên hiệp Hội và các Hội thành viên trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đội ngũ trí thức tham gia Hội. Vừa củng cố các tổ chức Hội  thành viên đã có, vừa phát triển thêm các Hội thành viên mới sao cho phù hợp với tình hính thực tế của tỉnh.

3. Đẩy mạnh các hoạt động của Liên hiệp hội hướng về cơ sở, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng hơn nữa tới hoạt động tư vấn, phản biện một số chương trình, dự án kinh tế, xã hội trọng điểm của tỉnh.

  4. Quan tâm hơn nữa tới việc tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên hiệp hội sao cho rộng khắp, sôi nổi, hiệu quả và thiết thực. Thông qua phong trào thi đua từng giai đoạn, có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình. học tập, tham khảo ý kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; của một số Liên hiệp hội tỉnh bạn; của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; để tham mưu đề xuất với lãnh đạo tỉnh hình thức tổ chức phong trào thi đua của Liên hiệp Hội theo Luật Thi đua khen thưởng và phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động Hội.

Trước khi dừng lời, một lần nữa thay mặt Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tôi xin cảm ơn lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vì sự giúp đỡ nhiều mặt mà các đòng chí dành cho tỉnh Hải Dương nói chung, Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương nói riêng. Mong rằng, thời gian tới các đồng chí tiếp tục  tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới xin chúc các vị đại biểu và khách quí tham buổi lễ sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển, thu được nhiều thành tích hơn nữa.

                                                                      Xin trân trọng cảm ơn! 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây