Hội thi được tổ chức ngày một nề nếp, thu được những kết quả thiết thực*

Thứ sáu - 01/01/2016 14:55 451 0

Lời Ban Biên tập:  Ngày 30/12/2015, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ IX ( 2014-2015) tổ chức lễ  tổng kết và trao thưởng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Văn Cầu, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu động viên, chỉ đạo. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam!.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Hôm nay, trong không khí chào mừng thành công đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, và chuẩn bị bước sang năm mới 2016; chúng ta long trọng tổ chức Lễ tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2014-2015).Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đại biểu khách quý trung ương; lãnh đạo tỉnh; các quý vị đại biểu; các tác giả, đồng tác giả đến dự Lễ tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 của tỉnh Hải Dương.

Thưa các quý vị đại biểu, khách qúi!

Vừa rồi, chúng ta được chứng kiến việc tôn vinh các tác giả, đồng tác giả có sáng kiến đoạt giải tại Hội sáng tạo kỹ thuật của tỉnh lần thứ IX. Đó là những sản phẩm tiêu biểu, được lựa chọn từ hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật của phong trào lao động sáng tạo trên các lĩnh vực, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các công trình, giải pháp dự thi thể hiện ý chí khám phá, quyết tâm chinh phục cái mới để giải quyết những khó khăn, bức xúc mà đời sống thức tế đặt ra, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tôi nhiệt liệt chúc mừng những cá nhân và tập thể có những giải pháp kỹ thuật tham gia và đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ IX.

Tôi hoan nghênh Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng các cơ quan hữu quan trong Ban tổ chức Hội thi, hai năm qua đã tích cực triển khai Hôi thi trên qui mô toàn tỉnh và thu được những kết quả thiết thực như trong báo cáo tổng kết Hội thi đã nêu. Việc triển khai và tổ chức thành công Hội thi lần thứ IX vừa qua, là chúng ta đã thực hiện nghiêm túc Quyết định 165 ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ và góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần chúng trong tỉnh, phù hợp với xu thế xã hội hoá hoạt động khoa học theo tinh thần Nghị quyết 05/CP của Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Thưa toàn thể các đồng chí! Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn quan tâm đến phong trào lao động sáng tạo. Người nói: " Sáng kiến và kinh nghiệm là của quí dân tộc, chúng ta phải làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi..". Thực hiện lời dạy của Người, ở tỉnh ta, từ nhiều năm nay, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc khơi dậy, phát huy các tài năng sáng tạo, tăng cường các cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, thu hút, bồi dưỡng các tài năng sáng tạo thông qua nhiều hình thức, trong đó Hội thi Sáng tạo kỹ thụât cấp tỉnh được tổ chức 2 năm một lần. Các Hội thi đã thu hút được sự quan tâm của quần chúng. Những sáng tạo của quần chúng đã tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sóng, ổn đinh sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập ổn định, nâng cao mức sống cho người lao động. Qua các Hội thi như vậy, đã thu hút ngày càng nhiều các tài năng thuộc các tầng lớp, lứa tuổi tham gia. Những tài năng sáng tạo trong nhân dân là rất to lớn, chúng ta cần khơi dậy, tôn vinh, trân trọng,  gìn giữ  và phát triển.

Để đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của quần chúng trong lĩnh vực kỹ thuật, góp phần phát triển khoa học công nghệ, từ năm 1998 tới nay UBND tỉnh đã giao cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức các Hội thi sáng tạo cấp tỉnh, tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc 02 năm một lần. Tới nay, đã tổ chức được 9 Hội thi. Qua theo dõi tôi thấy các Hội thi được tổ chức ngày một nề nếp, nghiêm túc, và thu được những kết quả thiết thực. Điều này được phản ánh qua số lượng giải pháp kỹ thuật tham gia và đọat giải tại các Hội thi ở cấp tỉnh và toàn quốc ngày một tăng.

Tuy nhiên, kết quả của các Hội thi chưa phản ánh đúng tiềm năng sáng tạo của người Xứ Đông chúng ta. Như chúng ta đã biết, tỉnh Hải Dương của chúng ta nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng tiềm năng lớn nhất chính là sự thông minh, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của người xứ Đông. Qua các Hội thi, các giải pháp sáng tạo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Cơ khí, Điện tử, giáo dục, y học; lĩnh vực Nông nghiệp rất ít, mà tỉnh ta là tỉnh nông nghiệp, lĩnh vực An ninh, Quốc phòng thì hầu như chưa có. Đây là vấn đề mà Ban Tổ chức Hội thi cần quan tâm, để Hội thi lần sau sẽ có nhiều giải pháp của các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp tham gia nhiều hơn.

Kính thưa các đồng chí! Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hàng nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp của Trung ương và của địa phương. Các cơ sở đó hàng ngày sản xuất ra nhiều hàng hoá có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng của tỉnh và cả nước. Cùng với việc phát triển sản xuất, mở rộng đô thị, vấn đề đảm bảo môi trường, trong đó là xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt cần được quan tâm đúng mức, nhất là việc xử lý chất thải ở khu vực nông thôn… là những vấn đề nan giải, ảnh hưởng tới đời sống của cả cộng đồng xã hội mà chúng ta cần giải quyết. Vấn đề sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm là vấn đề đặc biệt quan trọng. Có giải quyết tốt vấn đề này thì chúng ta mới động viên được nhân dân hăng say sản xuất, đưa nông nghiệp tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vv…

Những vấn đề nêu trên đã được phản ánh trong một số giải pháp của các Hội thi. Tôi mong rằng các Hội thi thi tới, ngoài những giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc của từng cơ sở, sẽ có những giải pháp, sáng kiến đáp ứng những yêu cầu mà cuộc sống đang đặt ra ở qui mô lớn hơn, phạm vi áp dụng rộng rãi hơn.

Ngay sau buổi lễ này, tôi đề nghị các ngành, cơ quan,  đơn vị có giải pháp đạt giải tại Hội thi lần này cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến các giải pháp kỹ thuật đó. Tôi mong muốn các tác giả đạt giải ngày hôm nay tiếp tục sáng tạo, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng phạm vi ứng dụng vào sản xuất, đời sống, tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng để nhiều người biết, ứng dụng, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống. Các đoàn thể, các ngành, cơ quan đơn vị phải coi việc tham gia vào Hội thi, tổng kết những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật hữu ích có khả năng áp dụng vào điều kiện của đơn vị và nhân rộng trong tỉnh, trong toàn quốc là một nhiệm vụ chính trị của mình, thiết thực phục vụ sản xuất, đời sống, góp phần nâng cao trình độ dân trí.

Nhân buổi lễ tổng kết và trao thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ IX ngày hôm nay, thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thụât Việt Nam, Ban tổ chức Hội thi Trung ương đã quan tâm giúp đỡ tỉnh Hải Dương thời gian qua, đặc biệt đã chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để các Hội thi, các Cuộc thi, Giải thưởng khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương đạt kết quả tốt. Tôi mong rằng lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thụât Việt Nam, Ban tổ chức Hội thi toàn quốc tiếp tục giúp đỡ tỉnh nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quí!

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương là hoạt động thường niên, được tổ chức hai năm một lần; nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác, phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của 9 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin tuyên bố phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 10 (2016-2017). Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh-cơ quan chủ trì Hội thi, phối hợp với một số cơ quan, có trách nhiệm tổ chức thành công Hội thi lần thứ X.

Trước khi dừng lời, một lần nữa, kính chúc các quí vị đại biểu, khách quí sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc phong trào lao động sáng tạo của tỉnh nhà không ngừng phát triển.

Xin trân trọng cám ơn!  

Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây