Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017

Thứ năm - 28/07/2016 07:38 344 0
Ngày 20/07/2016 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương (gọi tắt là Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX để sơ kết nhiệm vụ 06 tháng đầu năm.

 06 tháng qua hệ thống Liên hiệp Hội duy trì hoạt động ổn định, thu nhiều kết quả cụ thể trên các mặt:
-Công tác tổ chức, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung 05 đồng chí, trong đó 01 đồng chí Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy vào Ban Thường vụ, Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong tổng số 43 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 có 02 đồng chí trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực Liên hiệp Hội giúp Ban Thường vụ các Hội: Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Sử học, Y tế công cộng, Hội Điều dưỡng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ; Thường trực Hội Nghề nghiệp y tế tư nhân tỉnh hoàn chỉnh các văn bản trình các cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.

IMG 1669 Fotor

Quang cảnh hội nghị.

Thường trực Liên hiệp Hội đã tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đến thăm và nắm tình hình hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội. Tổ chức kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 kết hợp tổ chức Hội thảo xây dựng các tiêu chí xuất bản cuốn sách: Những trí thức và nhà quản lý tiêu biểu người Hải Dương từ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay. Tham dự Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh phía Bắc tại tỉnh Hà Giang. Tổ chức cho Ban Chấp hành tham quan, nghiên cứu khu di tích lịch sử K9 và An toàn khu Định hóa Tuyên Quang

6 tháng đầu năm 2016, các hội thành viên kết nạp thêm 20 chi hội với 200 hội viên. Đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội có tổng số 26 hội thành viên, 10 hội viên tập thể, 01 Trung tâm trực thuộc; các hội thành viên có tổng số 147 huyện hội, 1227 Chi hội, Câu lạc bộ, Trung tâm, Công ty trực thuộc với gần 36.000 hội viên.

- Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức: Toàn hệ thống Liên hiệp Hội đã xuất bản được 27950 bản tin, tập san, 65800 tờ rơi; tổ chức được 2256 buổi tập huấn, 392 hội nghị hội thảo cho 241476 lượt người tham dự, trong đó Liên hiệp hội và các Hội thành viên tổ chức, phối hợp tổ chức được 558 buổi tập huấn cho 46408 lượt người tham dự, 131 hội nghị, hội thảo cho 23613 lượt người tham dự; xây dựng 02 cuộc tọa đàm, 6 chuyên mục trên sóng truyền hình tỉnh. Các hội viên tập thể tổ chức được 1698 buổi tập huấn cho 144578 lượt người tham dự, 261 hội nghị cho 26877 lượt người tham dự.

- Công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi Sáng tạo:

+ Công tác nghiên cứu khoa học: Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc được giao 03 đề tài, đề án với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Các hội viên tập thể thực hiện 78 đề tài, dự án với kinh phí 85, 57 tỷ đồng.

 +Tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFOTEC): Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng sáng tạo Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2016, đến nay có 02 Công trình đăng ký tham gia. Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2015, Hải Dương có 01 Công trình tham gia và đoạt giải Khuyến khích. Liên hiệp Hội tỉnh được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền và tổ chức Giải thưởng.

Liên hiệp Hội đã phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Côn Sơn Hải Dương lần thứ IV – năm 2016.

+ Liên hiệp Hội trình và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và cho phép triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ X( 2016-2017), tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XII (2016 – 2017). Ban Tổ chức ban hành Thể lệ, thành lập Ban Thư ký, kế hoạch triển khai Hội thi.

+ Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Hải Dương năm 2015 – 2016: Liên hiệp Hội đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh Hải Dương lần thứ X (2015 - 2016). Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành hướng dẫn triển khai Cuộc thi, phát động và gửi các văn bản Cuộc thi tới tới một số trường học, các phòng giáo dục, huyện đoàn trên địa bàn tỉnh.

Liên hiệp Hội đã báo cáo và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép tổ chức, triển khai Cuộc thi hai năm một lần (theo niên học), chấm và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh, bắt đầu từ năm học 2016 - 2017.

- Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Căn cứ vào Chương trình làm việc 6 tháng đầu năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên hiệp Hội trình và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép tư vấn, phản biện 03 Đề án, Quy hoạch. Đến nay đã triển khai phản biện, góp ý được 01 Đề án. Một số hội thành viên tư vấn 3883 cuộc về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, pháp luật…, tham gia phản biện 15 chương trình, đề án.

Liên hiệp Hội phối hợp với các ngành có liên quan trình và được UBND tỉnh quyết định ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội.

- Công tác thi đua khen thưởng: Liên hiệp Hội đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội; đề nghị các cấp khen thưởng cho 20 tập thể, cá nhân. Đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho 9 cá nhân.

- Hoạt động xã hội: Hệ thống Liên hiệp Hội tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh phát động như: Ủng hộ xây dựng “Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa”, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ vì trẻ em khuyết tật của tỉnh, Quĩ vì người nghèo, tham gia khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí; phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng… với tổng số kinh phí hàng tỷ đồng.

Hội nghị thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, bao gồm:

1.Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội các cấp. Đôn đốc, giúp đỡ các Hội: Thủy lợi, Thủy Sản, Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Sinh Vật Cảnh, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghề nghiệp y tế tư nhân, Sinh vật cảnh, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.

2.Kiểm tra hoạt động một số Hội thành viên. Thẩm định phong trào thi đua một số Hội hoạt động tốt để đề nghị khen thưởng.

3. Phối hợp với các các cơ quan chức năng tổ chức thành công Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương lần thứ IV – 2016; Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2016; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương năm 2015 - 2016. Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ X (2016 – 2017).

4.Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kế hoạch xuất bản cuốn sách “Những trí thức và nhà quản lý tiêu biểu người Hải Dương từ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay”.

5. Tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến kiến thức trong đó chú trọng triển khai những nội dung liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới, sản xuất thực phẩm an toàn cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục triển khai Đề tài, đề án đã được phê duyệt triển khai trong năm 2016.

6. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát động.

Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Vũ Đình Hiền, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, đồng chí Phạm Văn Tám Chủ tịch Hội y tế Công cộng vào Ban Chấp hành; tổ chức chia tay đồng chí Chu Vinh Toàn, nguyên chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Thành Công, nguyên Chủ tịch Hội y tế Công cộng. 

                                                                                           Đại Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây