Hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng đổi mới

Thứ ba - 23/04/2024 00:55 23 0
Chiều 23/4/2024 tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương đã tham dự hội nghị này.
Tại buổi làm việc, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua, bao gồm nhiều nội dung như: Báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam về thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác trí thức; Tổng kết hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Liên hiệp Hội Việt Nam; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam;…
BT Nghĩa
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Liên hiệp Hội Việt Nam đã hình thành hệ thống tổ chức từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X và Điều lệ của LHHVN đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, là một trong số 30 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương với 156 hội thành viên, trong đó có 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Liên hiệp Hội Việt Nam đã thành lập 560 tổ chức khoa học và công nghệ; 70 cơ quan báo, tạp chí; 01 nhà xuất bản; 01 quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật; tập hợp, thu hút khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có trên 2,2 triệu trí thức, chiếm khoảng 32,5% số trí thức trong cả nước; được Đảng và Chính phủ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và được đánh giá cao.
Những năm vừa qua, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã đặc biệt chú trọng việc xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các Tỉnh ủy, Thành ủy; góp phần ổn định tình hình chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức. Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam đã được tiến hành một cách khoa học, thẳng thắn, trung thực, tham gia có hiệu quả vào nhiều dự án quan trọng của đất nước. Hoạt động KH&CN, truyền thông và phổ biến kiến thức được đổi mới mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao. Các hoạt động hợp tác quốc tế được quan tâm, góp phần triển khai đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.
Trong hoạt động tôn vinh trí thức, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức nhiều giải thưởng, hội thi, cuộc thi về sáng tạo kỹ thuật, KH&CN, tạo nên phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị và trong nhân dân. Hàng nghìn công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật đã được trao giải, tôn vinh do ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống, mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, người dân và đất nước. Việc lựa chọn trí thức tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có đổi mới, các tiêu chí tôn vinh được nâng cao, quy trình xét chọn chất lượng hơn được cộng đồng trí thức khoa học và công nghệ hoan nghênh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cũng đã bày tỏ những khó khăn, thách thức hiện nay của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc thực hiện cụ thể các chủ trương đường lối của Đảng và việc thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, qua đó đề xuất một số kiến nghị để Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn, trở thành tổ chức vững mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.
Nhiều đại biểu tham dự cũng đưa ra các ý kiến liên quan đến việc thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện các nhiệm vụ về KH&CN; kết quả hoạt động tư vấn, phản biện xã hội của một số Liên hiệp hội địa phương, các hội, tổng hội thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.
Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng những ý kiến đóng góp của đại biểu, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái khẳng định Liên hiệp Hội Việt Nam là hạt nhân kết nối hệ sinh thái KHCN, kết nối trí thức giữa các thế hệ với nhau. Thứ trưởng Trần Hồng Thái bày tỏ mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục là cầu nối giữa Bộ KH&CN, các đơn vị từ trung ương đến địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân tạo nên một “mái nhà khoa học công nghệ” vững mạnh, phát triển.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như những thành quả, nỗ lực của đội ngũ trí thức  Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc thực hiện tinh thần tập hợp đại đoàn kết toàn dân, đồng thời nhận định hoạt động của LHHVN có nhiều đổi mới, ổn định, phát triển hơn. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sự nỗ lực, cố gắng của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua đã tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới, thúc đẩy đội ngũ trí thức KH&CN tham gia thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong tình hình mới, “đây chính là biểu thị khát vọng cống hiến của trí thức KH&CN nước nhà đối với sự phát triển phồn vinh của đất nước”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đất nước ta đang trong giai đoạn vận hành nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là hoạt động tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, vừa để khẳng định thành tựu cách mạng, thành tựu của đất nước ta 40 năm đổi mới, đồng thời tham mưu định hướng cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng với hai tầm nhìn: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập Nước (năm 2045). Vì vậy, trong thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam có trách nhiệm rất lớn trong việc tư vấn, phối hợp tham mưu, phản biện chủ trương, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Khẳng định mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng và đội ngũ trí thức nói chung sẽ có được những bước phát triển mới, góp phần đưa đất nước phát triển ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. 
đb lưu niệm
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói chung, Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm thực hiện các nội dung sau:
- Nhất trí, đồng sức, đồng lòng quán triệt sâu sắc hơn nữa các quan điểm, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết liên quan đến đội ngũ trí thức và KH&CN. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và bộ máy tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam. Tăng cường sự phối hợp với ban, bộ, ngành, các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của LHHVN và các hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trong Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập LHHVN vào ngày 24/3/2023).
- Phát huy dân chủ trong nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt những tư duy mới trong nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tinh hoa;  Nâng cao vai trò của LHHVN trong hội nhập quốc tế; Vận hành đồng bộ việc tổng kết đánh giá hoạt động để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam đúng như quan điểm chỉ đạo của Đảng và nguyện vọng của đội ngũ trí thức KH&CN trong thời gian tới.
Lê Hiền tổng hợp
 Từ khóa: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây