Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VII đã thành công tốt đẹp

Thứ năm - 04/06/2015 14:04 427 0

Ban chấp hành khóa VII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ban chấp hành khóa VII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong hai ngày 2, 3 tháng 6 năm 2015, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần: “ Đoàn kết-Trí tuệ - Đổi mới – Phát triển”. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tới dự có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Thường vụ thường trực Bộ chính trị; Vũ Đức Đam, ủy viên BCH Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tham dự Đại hội có 162 khách mời; 589 đại biểu đại diện cho hơn 2,8 triệu hội viên trong cả nước.

phat bieu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 cho thấy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa X)” Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)” Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chiến lược phát triển Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và hoàn thành được mục tiêu phát triển, xây dựng tổ chức có hệ thống từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đến nay, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã có 140  hội thành viên, bao gồm 63 Liên hiệp các hội KH&KT  các tỉnh, thành phố và 77 hội ngành toàn quốc, tập hợp hơn 2,8 triệu hội viên, trong đó có trên 1,5 triệu trí thức KH&CN.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt hoạt động : Truyền bá kiến thức cho hội viên và quần chúng nhân dân; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo;  phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp  tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 Đại hội thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy vai trò, vị trí tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; nhiệm vụ nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn nghề nghiệp của các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc. Liên hiệp hội Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 trở thành tổ chức chính trị-xã hội vũng mạnh từ Trung ương  đến địa phương; giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; là nhân tố quan trọng đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh: “ Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị...”. Đồng chí Tổng bí thư yêu cầu: “ Cấp ủy và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức và vai trò, vị trí của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong tình hình mới; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc đảm bảo kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết, để Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao...”

  Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp hội Việ Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam khóa VI; Báo cáo công tác kiểm tra của Liên hiệp hội Việt Nam khóa VI và phương hường nhiệm vụ khóa VII; Báo cáo việc thực hiện Điều lệ của Liên hiệp hội Việt Nam

Đại hội  đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 173 uỷ viên; 25 Uỷ Viên Đoàn Chủ tịch ; 9 Uỷ viên UB Kiểm tra. Ông Đặng Vũ Minh tái đắc cử Chủ tịch, ông Phạm Văn Tân Tái đắc cử PCT kiêm Tổng thư ký, ông Phan Tùng Mậu tái đắc cử PCT kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, ông Nghiêm Vũ Khải trúng cử PCT chuyên trách và ông Vũ Ngọc Hoàng – Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trúng cử PCT kiêm nhiệm.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho GS.TSKH Đặng Vũ Minh; TS Trần Việt Hùng Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật khóa VI.

                                                                                                     Đại Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây