Xứng đáng là nơi qui tụ trí thức khoa học và công nghệ

Thứ sáu - 15/12/2017 14:28 444 0
Năm 2017, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương tròn 20 tuổi ( 1997-2017). Được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương ( Liên hiệp Hội) không ngừng phát triển tổ chức, hoạt động có hiệu quả, xứng đáng là một tổ chức chính trị- xã hội, nơi qui tụ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà.
Gặp gỡ trí thức Hải Dương lần thứ nhất.
Gặp gỡ trí thức Hải Dương lần thứ nhất.

Liên hiệp Hội có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và  công nghệ trong tỉnh; điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên; làm đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương đã có những bước phát triển vượt bậc. Ngày đầu thành lập, Liên hiệp Hội có10 hội thành viên với 6.307 hội viên. Đến nay, Liên hiệp Hội đã qua 04 kỳ Đại hội; có 36 thành viên, gồm 26 Hội thành viên, 10 hội viên tập thể, 01 Trung tâm trực thuộc; các Hội thành viên có tổng số 147 huyện hội, 1. 217 Chi hội, Câu lạc bộ, Trung tâm, Công ty trực thuộc với hơn 36.000 hội viên.

Thời gian qua, lãnh đạo các cấp trong hệ thống Liên hiệp Hội luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào trong sản xuất đời sống. Hoạt động phổ biến kiến thức được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đặc biệt, từ năm 2009, Liên hiệp Hội xây dựng, trình và được UBND tỉnh cho phép triển khai Đề án Phổ biến kiến thức. Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc có đề án Phổ biến kiến thức. Hệ thống Liên hiệp Hội đã tổ chức được 2998 hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 3.510.997 lượt người tham dự; xuất bản 328. 550 cuốn tạp chí, bản tin, 1.258000 tờ rơi; phối hợp xây dựng 190 chuyên mục, tọa đàm trên đài phát thanh truyền hình tỉnh…Hoạt động này có tác dụng tích cực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các thành viên để tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường cho hội viên và người dân trong tỉnh.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) giữ vị trí then chốt trong hoạt động của Liên hiệp Hội. Toàn hệ thống Liên hiệp Hội đã tham gia tư vấn được hơn 100.000 vụ việc về các lĩnh vực pháp luật, giáo dục, xây dựng, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ; phản biện được hơn 80 chương trình, đề án về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường... Nhìn chung, hoạt động TV,PB&GĐXH của hệ thống Liên hiệp Hội ngày càng rõ nét, có tác dụng và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều kết quả phản biện được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao, sử dụng trong việc đưa ra các quyết sách.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hệ thống Liên hiệp Hội tích cực đề xuất, triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế -xã hội thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ; cung cấp cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những luận cứ khoa học để soạn thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh, thể hiện việc gắn kết giữa nghiên cứu với tổng kết và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống. Hệ thống Liên hiệp Hội đã chủ trì 1025 đề tài cấp cơ sở; 322 đề tài, dự án cấp tỉnh; 109 đề tài, dự án cấp bộ; 71 đề tài, dự án cấp Nhà nước với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Nhiều đề tài, dự án được triển khai áp dụng rộng rãi trong thực tế, nhất là các đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường.

 Liên hiệp Hội phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và một số cơ quan hữu quan tổ chức thành công 14 Giải thưởng khoa học và công nghệ Việt Nam ( Vifotec); 04 Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn Hải Dương; 09 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh tham gia Hội thi toàn quốc, 10 Cuộc thi thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Hải Dương hưởng ứng Cuộc thi toàn quốc. Kết quả, có 36 công trình tham gia Giải thưởng Vifotec, trong đó có 22 công trình đoạt giải; 173 công trình tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn Hải Dương, trong đó có 94 công trình đoạt giải; 650 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, trong đó 295 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh, 30 giải pháp đoạt giải toàn quốc; 135 giải pháp tham gia Cuộc thi thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc, trong đó có 17 giải pháp đoạt giải. Các hoạt động này nhằm khích lệ, động viên tinh thần sáng tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của toàn dân; góp phần tạo nên phong trào thi đua lao động sáng tạo trong tỉnh; tôn vinh sự sáng tạo của các cá nhân, trí thức khoa học và công nghệ. Thông qua phong trào lao động sáng tạo đã có hàng trăm công trình, giải pháp sáng tạo tham gia, đoạt giải ở cấp tỉnh và toàn quốc. Các công trình, giải pháp sáng tạo đó đã và đang được áp dụng trong đời sống, sản xuất, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội to lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp Hội cùng các thành viên tham gia hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, như tổ chức tuyên truyền các sự kiện lịch sử của đất nước, của Đảng; tổ chức tuyên tuyền cho hàng triệu lượt hội viên và quần chúng tham gia bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Có 07 ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tham gia HĐND tỉnh. Hệ thống Liên hiệp Hội đã ủng hộ hàng tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo, quỹ đề ơn đáp nghĩa, quỹ góp đá xây dựng Trường sa...Một số Hội viên tập thể thường xuyên phụng dưỡng nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều Hội thành viên tham phong trào làm từ thiện thông qua các hình thức như tư vấn pháp luật, tư vấn giáo dục miễn phí cho người nghèo, tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn...

Các hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương 20 năm qua đã góp phần tích cực trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương thực sự trở thành cầu nối giữa trí thức khoa học công nghệ với cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chính vì vậy, vai trò, vị thế của Liên hiệp Hội được xã hội xác nhận. Nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Liên hiệp Hội được các cấp khen thưởng gồm: 05 huân chương lao động; 01 Cờ thi đua của Chính phủ; 08 Cờ thi đua của Liên hiệp Hội Việt Nam, của UBND tỉnh, của Bộ Khoa học và Công nghệ; 08 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bộ và tương đương;115 Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; 59 Bằng khen của UBMTTQ tỉnh; 79 bằng khen của các Hội ngành Trung ương; 157 Bằng khen của Liên hiệp Hội tỉnh; 2716 Giấy khen. Đây là số liệu thống kê chưa đầy đủ, nhưng phần nào đã minh chứng sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức thành viên, các hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội. Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương được đánh là đơn vị tiêu biểu trong hệ thống Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương còn một số hạn chế như: Hình thức tập hợp đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức làm việc trong các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động Hội chưa phong phú, hấp dẫn. Kết quả hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội mang tính độc lập chưa nhiều. Chưa đề xuất với tỉnh được những hoạt động khoa học với sự tham gia của nhiều Hội thành viên, giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược của tỉnh. Chưa có nhiều hoạt động khoa học với các tổ chức quốc tế...Những tồn tại, hạn chế trên có nguyên nhân khách quan, chủ quan, Liên hiệp Hội cần nhìn nhận, phân tích thấu đáo, để tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong tỉnh; với kinh nghiệm 20 năm hoạt động, với sự nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và hội viên các cấp Hội, chúng ta có cơ sở tin tưởng rằng Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương sẽ phát huy các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoạt động hiệu quả để ngày càng phát triển, phục vụ nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà.

Đại Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây