Ngành giáo dục và đào tạo Hải Dương: Chuyển biến tích cực từ nghị quyết 29-NQ/TW

Thứ năm - 14/12/2017 02:51 640 0
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế”, và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân”.
Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW chính là hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục và đào tạo, nhằm thống nhất nhận thức và hành động; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; huy động các nguồn lực đầu tư, sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành và các tổ chức xã hội cho sự nghiệp giáo dục.
 Xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Vì vậy, sau khi tiếp thu Nghị quyết 29-NQ/TW, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cũng như cán bộ chủ chốt trong toàn ngành. Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. 
Sau ba năm triển khai thực hiện, ngành Giáo dục và đào tạo Hải Dương đã đạt được những kết quả quan trọng. Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.
Từ những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 53- CTr/TU của Tỉnh ủy, chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh có sự ổn định và nâng cao. Đối với giáo dục mầm non: 100% trẻ đến nhóm lớp được học 2 buổi/ngày, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, được khám sức khỏe định kỳ. Năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 96,8% trẻ được nuôi bán trú tại trường, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 1,78%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 2,02%; đối với giáo dục tiểu học: chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì, 100% trường tiểu học thực hiện dạy 2 buổi/ngày. Các trường đã chú trọng thực hiện lồng ghép dạy kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học; đối với giáo dục trung học: tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm loại tốt tăng, tỷ lệ học sinh có học lực giỏi tăng, học lực yếu, kém giảm cả 2 cấp học; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm 2017 đạt 99,3%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 đạt 98,52%, có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Tính theo điểm trung bình thi THPT quốc gia Hải Dương được xếp thứ hạng cao so với toàn quốc. Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, đoàn học sinh giỏi của tỉnh đều đạt được thành tích cao, nhiều năm liền Hải Dương đứng ở tốp đầu toàn quốc về số lượng thí sinh đạt giải tại kỳ thi. Các trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp dạy nghề đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở địa phương qua nhiều hoạt động. Công tác liên kết dạy văn hóa - nghề với các trường chuyên nghiệp và trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố, thị xã được triển khai có hiệu quả.
 Bên cạnh đó, các đơn vị, trường học cũng đã tích cực làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đầu tư về cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên diện tích trường học, xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, mua sắm thêm thiết bị và phương tiện dụng cụ học tập đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 550 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: mầm non có 148/329 trường, tiểu học có 253/282 trường, THCS có 129/272 trường, THPT có 20/54 trường. Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  (PCGD, XMC) được nâng cao, năm 2017, Hải Dương tiếp tục được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn PCGD THCS mức độ II và chuẩn PCGD tiểu học mức độ III, chuẩn XMC mức độ II.
Trong ba năm qua, quy mô, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo và có tỷ lệ trên chuẩn cao. Hiện nay, toàn ngành có 97.9% giáo viên mầm non và 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ trên chuẩn cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên, đáp ứng yêu cầu. Toàn ngành đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý. Đối với việc đổi mới phương pháp dạy và học, xác định rõ đây là yếu tố quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, phân hóa theo năng lực học sinh. Bên cạnh đó, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, ý thức pháp luật, ý thức công dân, các hoạt động giáo dục gắn với các di sản văn hóa, lịch sử, địa lý và thực tiễn địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học được các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả; nhiều phần mềm tin học được sử dụng trong quản lý nhân sự, quản lý học sinh, quản lý cơ sở vật chất trường học. Đổi mới hoạt động dạy học và sinh hoạt chuyên môn toàn ngành qua mạng trường học kết nối tại địa chỉ truonghocketnoi.edu.vn; hình thành nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về thực trạng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 Có thể nói, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, công tác giáo dục và đào tạo Hải Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của cả nước. Năm học 2017- 2018, trên tinh thần và quyết tâm đổi mới, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chăm lo của nhân dân, thầy trò ngành giáo dục và đào tạo Hải Dương sẽ nỗ lực lao động, học tập, ra sức phấn đấu hoàn thành trọng trách vinh quang trong sự nghiệp “Trồng người”, thiết thực đưa Chương trình hành động số 53 - CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa tỉnh Hải Dương và đất nước, phát huy truyền thống của mảnh đất Xứ Đông giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng.
TS. Lương Văn Việt
 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây