Hội Luật gia tỉnh Hải Dương, 30 năm xây dựng và phát triển (1989-2019)

Thứ bảy - 15/06/2019 07:31 403 0
Ngày 11/5/1989, Hội Luật gia tỉnh Hải Hưng được thành lập. Đến năm 1997, tỉnh Hải Hưng chia tách thành 02 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Theo đó, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương được thành lập lại từ năm 1997, và trải qua 07 kỳ đại hội, 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng hội viên, với hệ thống tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Năm 1997, trong cơ cấu tổ chức Hội Luật gia tỉnh chỉ có cơ quan Hội cấp tỉnh, 05 Chi hội trực thuộc, 9/12 Hội Luật gia cấp huyện, 36 Chi hội trực thuộc Hội Luật gia huyện, thị xã với tổng số trên 300 hội viên. Đến nay, Hội Luật gia tỉnh gồm 14 Chi hội, 12 Hội Luật gia cấp huyện; 89 Chi hội trực thuộc Hội Luật gia huyện, thành phố và 223/265 xã, phường, thị trấn có Chi hội luật gia, với tổng số 4.618 hội viên, là tỉnh có số hội viên đứng thứ ba trong toàn quốc sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Về chuyên môn: Trên 75% hội viên có trình độ đại học trở lên (trong đó 70% là đại học luật), còn lại là 25% là cao đẳng và trung cấp. Về trình độ chính trị: trên 20% hội viên có trình độ cử nhân, cao cấp, 80% trung cấp và sơ cấp.
Từ khi thành lập đến nay, Hội trải qua 07 kỳ đại hội. Ông Vũ Hoan, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Hưng, giữ chức Chủ tịch Hội suốt 04 nhiệm kỳ (từ năm 1990 đến năm 2007). Đến Từ đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2007-2012) cho đến đại hội lần VII (nhiệm kỳ 2017-2022), ông Đoàn Quang Định, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương giữ chức Chủ tịch.
Từ sau Đại hội VII (năm 2017) đến nay, công tác tổ chức Hội và phát triển Hội viên tiếp tục được quan tâm, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ sẽ thành lập được 42 Chi hội cấp xã còn lại ở các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Thanh Hà và Ninh Giang.
Các cấp Hội trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Trước hết, trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các cấp Hội Luật gia tổ chức các cuộc Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm để tham gia ý kiến xây dựng hàng chục dự thảo văn bản pháp luật hằng năm. Các cấp Hội ở địa phương còn tham gia thẩm định, rà soát, kiểm tra hàng nghìn văn bản của các ngành, các cấp ở địa phương. Riêng năm 2018, Hội Luật gia các cấp đã tổ chức 297 hội nghị lấy ý kiến của hơn 8.100 lượt người tham gia vào các dự án luật; xâ dựng 18 văn bản góp ý, tham gia vào hội nghị xây dựng pháp luật do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh tổ chức.
Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được chú trọng. Thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục  đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trợ giúp pháp lý cho đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, đối tượng sắp mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng và những nhóm người yếu thế trong xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau như: tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2018, các cấp hội đã tổ chức 475 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho trên 323.000 lượt người, tư vấn 2.278 vụ việc, tư vấn qua điện thoại 4.755 vụ việc.

Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh đã thành lập được 01 Trung tâm tư vấn pháp luật, kiện toàn đội ngũ tư vấn pháp luật có trình độ cử nhân luật (chủ yếu là tư vấn miễn phí cho các gia đình chính sách, người nghèo và trẻ em), đã và đang hoạt động hiệu quả. Hằng năm, Trung tâm tiếp nhận và tư vấn cho khoảng 500 lượt người, trong đó số lượng người được miễn phí chiếm 70%. Thông qua công tác tư vấn, những thắc mắc trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật, tỉnh Hội và huyện Hội đã tập hợp và phản ánh với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, đồng thời hoà giải được nhiều vụ, việc tồn đọng trong nhân dân.

Tỉnh Hội và các chi hội ở các huyện, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan hữu quan về giám sát và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã ký kết Chương trình, Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh.
Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Xây dựng báo cáo Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2013 – 09/11/2018. Qua 05 năm qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung vào hai tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 hàng năm. Toàn hệ thống Hội đã tổ chức được 2.515 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề cho hơn 176.000 lượt người tham dự với nội dung phổ biến các văn bản pháp luật. Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật như: Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Chủ quyền biển đảo của Việt Nam; Báo cáo viên pháp luật giỏi, Hộ tịch viên giỏi…
Đạt được những kết quả trên, trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ  hội viên Hội Luật gia các cấp trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội, của điạ phương để tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp. Cán bộ và hội viên các cấp Hội có tâm huyết, có trách nhiệm, tận tâm với công việc, biết chủ động phối hợp, tập hợp lực lượng và thu hút cán bộ các cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác của Hội Luật gia.
Được sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Hội Luật gia Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, sự phối hợp có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền, UBMTTQ các cấp và các sở, ban, ngành liên quan, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương từng bước phát triển và trưởng thành về tổ chức bộ máy, về chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, được đầu tư về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động.
Với những thành tích đạt được, những năm qua, các cấp Hội Luật gia của tỉnh đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng cao quý như: Huân chương lao động hạng 3 của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Hội Luật gia Việt Nam tặng Bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”và nhiều năm liền được Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen, 5 năm được Liên Hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen; được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng Bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và nghiệp vụ, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCNVN của dân, do dân, vì dân và nhiều Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Luật gia.
 

image005


Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ Luật gia: Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương cúng với các tổ chức luật gia trong cả nước tích cực góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát huy dân chủ; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

Đoàn Quang Định
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hải Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây