Bản tin Khoa học và Ứng dụng luôn phát triển, xứng đáng là diễn đàn của trí thức khoa học, công nghệ tỉnh nhà

Thứ ba - 04/12/2018 02:03 452 0
Được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ năm 2000 Bản tin Khoa học và Ứng dụng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ( Liên hiệp Hội ) tỉnh được xuất bản. Từ đó, Bản tin không ngừng đổi mới, hoàn thiện để phát triên. Đến nay, Bản tin đã xuất bản được 100 số.
Đối với Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương, ngay từ những ngày đầu thành lập,  lãnh đạo Liên hiệp Hội đã xác định, hoạt động phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây là một định hướng đúng đối với Liên hiệp Hội cấp tỉnh. Vì ở địa phương việc tuyên truyền, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách rộng rãi, để nhiều người biết và áp dụng vào đời sống, sản xuất là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích, có hiệu quả thiết thực. Và đây là hoạt động để phát huy tiềm năng, thế mạnh của Liên hiệp Hội. Vì trong hệ thống Liên hiệp Hội có nhiều Hội thành viên thuộc nhiều chuyên ngành khoa học khác nhau. Liên hiệp Hội cần có hình thức để phát huy được các tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ vào hoạt động phổ biến kiến thức cho các hội viên và nhân dân trong tỉnh. Hoạt động phổ biến kiến thức thông qua nhiều hình thức, trong đó có việc xuất bản một ấn phẩm riêng của Liên hiệp Hội.
IMG 5487 Fotor
                        Ông Nguyễn Văn Quế (bên phải), Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao giải Khuyến khích cho ông Nguyễn Anh Quốc, Trưởng ban
Biên tập Bản tin KH&UD tại Hội báo Xuân năm 2015.
Nhận thấy sự cần thiết phải xuất bản một ấn phẩm riêng của hệ thống Liên hiệp Hội, nên sau khi thành lập được 01 năm, vào cuối năm 1999 cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội đã trình và được UBND tỉnh cho phép xuất bản Bản tin Khoa học và Ứng dụng của Liên hiệp Hội từ 2000. Đây là diễn đàn của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh; có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ và công tác Hội; giới thiệu, trao đổi các thông tin khoa học trong và ngoài nước; phổ biến các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống cho hội viên và nhân dân; tuyên tuyền hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội.  Từ năm 2000 đến năm 2007, Bản tin Khoa học và Ứng dụng được xuất bản 3 tháng một số, mỗi số 500 cuốn. Từ năm 2007 Thường trực Tỉnh ủy cho phép xuất bản 02 tháng  một số, mỗi số 700.  Đến năm 2018 Bản tin được xuất bản mỗi số 800 cuốn. Theo Qui hoạch tổng thể phát triển báo chí đã được UBND tỉnh phê duyệt thì đến năm 2020, Bản tin của Liên hiệp Hội sẽ được nâng cấp thành Tạp chí.
Vì là Bản tin, nên mỗi cuốn chỉ được in 32 trang, ngay từ khi mới xuất bản, Ban Biên tập đã hình thành 06 chuyên mục bao gồm: Vấn đề chung; Tin hoạt động Hội; Ý kiến trao đổi; Đất và người Hải Dương; Thông tin khoa học công nghệ; Hỏi - đáp khoa học. Đến nay, các chuyên mục trên vẫn được Bản tin Khoa học và Ứng dụng  duy trì, ổn định.
Chuyên mục những vấn đề chung: giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND về khoa học công nghệ, về các sự kiện kinh tế, chính trị của tỉnh, về công tác Hội. Chuyên mục Tin hoạt động Hội: Tổng hợp những tin tức hoạt động của toàn hệ thống Liên hiệp Hội. Trung bình mỗi số đăng 5-6 tin phản ánh những hoạt động tiêu biểu trong hệ thống. Chuyên mục Ý kiến trao đổi: Đây là chuyên mục đăng tải những ý kiến của các cán bộ, các nhà khoa học về nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, được nhiều người quan tâm. Vì khuôn khổ có hạn, nên mỗi số in được 4-5  bài, chẳng hạn như bài viết của cố GS. Văn Tạo bàn về cái chết của Phạm Quỳnh; Đảng với khoa học của nhà báo Nguyễn Xuyến; Quá trình hình thành cảnh quan vịnh Hạ Long của KS cao cấp Nguyễn Công Lượng; Nghiên cứu, quy hoạch xây dựng vùng và vận động thực hiện qui hoạch của TS. Nguyễn Tiến Hóa;  Sự chiếm lĩnh cái mới ở trẻ em của TS. Phạm trung Thanh… Chuyên mục Đất và người Hải Dương giới thiệu những địa danh, những danh nhân, một số nhà khoa học của Hải Dương. Mỗi số đăng được 02 bài. Những bài viết cung cấp nhiều tư liệu mới, không  trùng lắp bài viết, những tư liệu đã công bố về miền đất, con người tỉnh Hải Dương của chúng ta, chẳng hạn như bài: Địa điểm xảy ra hội nghị “Vương hầu bách quan” của Nguyễn Văn Xuân; Vương triều Mạc với giáo dục trấn Hải Dương xưa của Lưu Đức Ý; Sự thật về danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh của Nguyễn văn Hiếu; Nữ tài Bùi thị Hý với gốm sứ Chu Đậu sau 32 năm nghiên cứu của nhà sử học Tăng Bá Hoành...  Chuyên mục Thông tin khoa học - công nghệ: Trong chuyên mục này đăng tải những thông tin khoa học công nghệ mới ở trong tỉnh, trong nước và trên thế giới; giới thiệu với bạn đọc một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những  ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả, những đề tài, công trình, Giải thưởng khoa học đoạt giải ở tỉnh, toàn quóc, cùng nhiều tin khoa học tổng hợp khác đã tạo nên chuyên mục hấp dẫn. Mỗi số đăng được từ 5-6 bài, chẳng hạn như bài mua và chọn ti vi đời mới cho gia đình của Cao Sơn; hãy cảnh giác với nguyên tố Asen trong môi trường nước của Nguyễn Hoài Khanh; những bài thuốc Nam khăc phục tóc bạc sớm của lương y Nguyễn Văn Hiếu…Chuyên mục hỏi- đáp khoa học: Chuyên mục này  trả lời những vấn đề mà bạn đọc hỏi thuộc về lĩnh vực khoa học công nghệ. Trung bình mỗi số trả lời trả lời 3-4 câu hỏi của bạn đọc. Nhiều câu hỏi khó, thú vị, chẳng hạn như: Vì sao nước biển mặn? ; vì sao lại chớp mắt?; vì sao ong chúa sống lâu gấp 10 lần ong thường?; vì sao hầu hết thân cây có hình trụ?...
1
Bạn đọc với Bản tin KH&UD tại triển lãm báo xuân tỉnh Hải Dương năm 2017.
Bản tin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, xã, phường, thị trấn, ban Tuyên giáo các huyện; một số trường phổ thông trung hoc, trung học cơ sở; các Hội thành viên, các Liên hiệp Hội của các tỉnh, thành trong toàn quốc. Rất nhiều xã trong tỉnh thường xuyên sử dụng các thông tin khoa học kỹ thuật trong bản tin cho các chương trình phát thanh của xã. Bản tin của Liên hiệp Hội được các cơ quan quản lý coi như các như các báo, tạp chí trong tỉnh; được tham gia giao ban báo chí hằng tháng.
Để duy trì được việc xuất bản Bản tin,  chúng ta cần hai điều kiện đó là kinh phí và đội ngũ cộng tác viên. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nên từ khi thành lập, bản tin của Liên hiệp Hội luôn được cấp kinh phí để duy trì việc xuát bản. Đây là điều kiện tiên quyết để bản tin tồn tại và phát triển. Nhưng ngoài điều kiện kinh phí, chúng ta cần có đội ngũ cộng tác viên.  Đây  là điều kiện quan trọng quyết định chất lượng của bản tin. Việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên được lãnh đạo Liên hiệp Hội luôn quan tâm. Khi mới xuất bản Bản tin , trong hệ thống Liên hiệp Hội có 10 Hội thành viên. Cho nên, việc mời các cộng tác viên từ các Hội thành viên viết bài cho Bản tin gặp không ít khó khăn. Thời kỳ ấy, chúng ta đã mời một số nhà báo, một số chuyên gia am hiểu và cảm thông với Liên hiệp Hội viết bài cho Bản tin. Phải cảm thông mới cộng tác viết bài, vì nhuận bút của Bản tin rất hạn chế. Tuy vậy, một số cộng tác viên vẫn gắn bó, viết bài thường xuyên cho Bản tin suốt 18 năm qua. Đến  nay, trong hệ thống Liên hiệp Hội có 25 Hội thành viên chuyên ngành, 13 hội viên tập thể, tổng cộng là 38 thành viên với hơn 38000 hội viên. Đây là tiềm năng rất lớn để phát triển cộng tác viên. Nhiều người tuy giỏi chuyên môn, nhưng không có kỹ năng viết báo. Song, với số lượng hội viên hiện có, nếu mỗi thành viên cử  05 cộng tác viên, thì bản tin sẽ có gần 200 cộng tác viên. Đây là con số rất thực tế, không hề viển vông. Hiện nay, bản tin xuất bản 06 số một năm. Nếu mỗi số chúng ta huy động 06 thành viên tham gia, thì mỗi thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội một năm chỉ tham gia có 01 lần. Như vậy, mỗi cộng tác viên một năm cũng chỉ viết có 01 bài cho bản tin. Tuy nhiên, để các bài viết có chất lượng, thư ký của ban biên tập phải xây dựng được nội dung mỗi số, từ đó đặt được nội dung từng bài cụ thể cho từng tác giả. Ngoài ra, hằng năm Liên hiệp Hội cũng nên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức gặp mặt với  các cộng tác viên...
Trải qua 18 năm, Bản tin xuất bản được tròn 100 số. Trong quá trình xây dựng và phát triển của Bản tin, bên cạnh những thuận lợi cũng còn không ít những khó khăn, vướng mắc. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự gắn bó thân tình, trách nhiệm của các cộng tác viên, Bản tin Khoa học và Ứng dụng của Liên hiệp Hội đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống; luôn phát triển, xứng đáng là diễn đàn của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà.
                                                                                Đại Dương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây