65 năm xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam

Thứ sáu - 03/04/2020 22:41 403 0
Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam hôm nay tự hào về lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của Hội, tự hào về truyền thống tốt đẹp của Hội với những mốc son lịch sử, những thành tích và đóng góp xứng đáng của các thế hệ luật gia cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tự hào về sự ghi nhận và niềm tin của Đảng, Nhà nước, xã hội đã dành cho Hội và phấn đấu để giữ trọn niềm tự hào đó cho các thế hệ luật gia mai sau, tiếp tục tô thắm truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam.
Hội Luật gia Việt Nam được thành lập ngày 04 tháng 4 năm 1955 (theo Nghị định số 130/NV/DC/NĐ ngày 04/4/1955 của Bộ Nội vụ). Trong 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, các thế hệ luật gia Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành cùng với sự phát triển đi lên của đất nước và dân tộc Việt Nam. Với phương châm Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Phát triển, các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia tích cực, nhiệt tình, tâm huyết vào các hoạt động của Hội, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh, trở thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.
image002
Hội Luật gia tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam hôm nay tự hào về lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của Hội, tự hào về truyền thống tốt đẹp của Hội với những mốc son lịch sử, những thành tích và đóng góp xứng đáng của các thế hệ luật gia cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tự hào về sự ghi nhận và niềm tin của Đảng, Nhà nước, xã hội đã dành cho Hội và phấn đấu để giữ trọn niềm tự hào đó cho các thế hệ luật gia mai sau, tiếp tục tô thắm truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam.
Kể từ ngày thành lập (04/4/1955), từ chỗ chỉ có 40 hội viên, đến nay Hội đã có hơn 63.000 hội viên. Hội viên của Hội gồm những luật gia lão thành có uy tín, kinh nghiệm và có nhiều cống hiến quý báu cho sự phát triển của Hội, các luật gia đang làm việc với các cương vị khác nhau trong các cơ quan, tổ chức và các luật gia trẻ được đào tạo cơ bản, đầy hoài bão, tự nguyện gia nhập và tham gia các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.
Trong các giai đoạn phát triển, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều hội viên của Hội được giao những cương vị trọng yếu trong các cơ quan cấp cao của Đảng và Nhà nước; hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, bạn bè quốc tế trân trọng. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Hội Luật gia Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng nhất vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Cùng với 65 năm ngày truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Hải Hưng được thành lập năm 1989, đến năm 1997 chia tách thành 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Hội Luật gia tỉnh Hải Dương được thành lập lại từ năm 1997, trải qua 7 kỳ đại hội, 31 năm xây dựng và phát triển, đến nay tổ chức của Hội Luật gia tỉnh Hải Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng hội viên, được thành lập từ tỉnh đến cấp xã.
Năm 1997, Hội Luật gia tỉnh chỉ có cơ quan Tỉnh hội, 5 Chi hội trực thuộc Tỉnh hội, 9/12 Huyện, Thị hội, 36 Chi hội trực thuộc Huyện, Thị hội với tổng số là trên 500 hội viên.
Trong những năm qua, Hội Luật gia tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện trong việc xây dựng và củng cố tổ chức Hội. Hệ thống tổ chức của Hội Luật gia tỉnh bao gồm: Hội Luật gia tỉnh, 14 Chi hội trực thuộc Tỉnh hội, 12 Hội Luật gia cấp huyện; 89 Chi hội trực thuộc Hội Luật gia huyện, thành phố, thị xã và 195/235 xã, phường, thị trấn có Chi hội luật gia , với tổng số 4.675 hội viên, là tỉnh có số hội viên đứng thứ 3 trong toàn quốc sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Về trình độ chuyên môn: trên 75% hội viên có trình độ đại học trở lên (trong đó 70% là đại học luật), còn lại 25% là cao đẳng và trung cấp. Về trình độ chính trị: Trên 15%  hội viên có trình độ cử nhân, cao cấp, gần 85% trung cấp và sơ cấp..
Thành tích nổi bật và mang tính đột phá trong những năm qua của các cấp Hội Luật gia tỉnh Hải Dương là công tác tham gia xây dựng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đây là những lĩnh vực công tác của Hội Luật gia tỉnh Hải Dương, hàng năm được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và đặc biệt là Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, của Trung ương đánh giá cao.
Đạt được những kết quả trên, trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ  hội viên Hội Luật gia các cấp trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội, của điạ phương để tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp. Cán bộ và hội viên các cấp Hội có tâm huyết, có trách nhiệm, tận tâm với công việc, biết chủ động phối hợp, tập hợp lực lượng và thu hút cán bộ các cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác của Hội Luật gia.
Được sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Hội Luật gia Việt Nam, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, sự phối hợp có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các sở, ban, ngành liên quan, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương từng bước phát triển và trưởng thành về tổ chức bộ máy, về chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, được đầu tư về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động.
Với những thành tích đạt được, những năm qua, các cấp Hội Luật gia của tỉnh đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng như: Huân chương lao động hạng 3 của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm được tặng cờ thi đua xuất sắc của Hội Luật gia Việt Nam, của Liên Hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam, được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bức trướng, nhiều Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Luật gia.
Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt Nam vững mạnh toàn diện, phát triển đội ngũ luật gia Việt Nam giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
 Đoàn Quang Định
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hải Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây