Nghiêm túc, quyết liệt trong phòng cháy chữa cháy

Thứ sáu - 15/09/2023 11:34 144 0
Thực hiện Công điện 796/CĐ -TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) ngay sau vụ cháy nhà dân nghiêm trọng tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 3442/UBND - VP ngày 14/9/2023 chỉ đạo: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt trong việc thực hiện các công tác quản lý về PCCC&CNCH .
1. Đối với các sở, ban, ngành:
a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC&CNCH và các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH bằng các hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân biết, tự giác chấp hành.
b) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC&CNCH đối với các cơ quan hành chính, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC&CNCH và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý của mình đối với công tác PCCC&CNCH.
TUYÊN TRUYỀN PCCC
Tuyên truyền về PCCC tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác PCCC&CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy cao, nơi tập trung đông người như: nhà chung cư, chung cư mi ni, khách sạn, nhà hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, bar, vũ trường,... Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra khắc phục triệt để các hạn chế, vi phạm. Kiên quyết đình chỉ, ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh khi không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC&CNCH. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp không chấp hành quyết định đình chỉ, ngừng hoạt động của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
b) Tổ chức kiểm tra, rà soát, đình chỉ hoạt động và có kế hoạch di dời các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, độc hại như: cơ sở sản xuất, chế biến gỗ; cơ sở sang chiết, kinh doanh gas, xăng dầu, hóa chất… ra khỏi khu dân cư nhằm hạn chế xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân.
c) Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn thực hiện việc trang bị phương tiện PCCC, vận động trang bị phương tiện báo cháy tự động (hệ thống báo cháy tự động hoặc đầu báo cháy không dây) tại khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cảnh báo cháy sớm, kịp thời phát hiện, thoát nạn và tổ chức chữa cháy hiệu quả, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra.
d) Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trọng tâm là: vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy; mỗi gia đình ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; hoàn thành xây dựng Tổ liên gia an toàn PCCC và tổ chức diễn tập cho các Tổ liên gia an toàn PCCC; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ cho Ban quản trị nhà chung cư đơn vị quản lý nhà tập thể và vận động, hướng dẫn hộ gia đình tháo dỡ "chuồng cọp” (nếu có) để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.
đ) Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC&CNCH; thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC&CNCH gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
e) Khẩn trương kiểm tra, rà soát việc xây dựng, cấp phép xây dựng các công
trình trên địa bàn theo thẩm quyền, nhất là các công trình chung cư, chung cư mi ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, lưu trú có mật độ người ở cao, các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư… Những trường hợp vi phạm phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (đối với các dự án, công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy) của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH có thẩm quyền nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ.
3. Đối với Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra công tác PCCC đối với các tòa nhà chung cư, nhà ở kết hợp cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp có vi phạm các quy định về PCCC theo quy định của pháp luật.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCCC&CNCH với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các đối tượng được tuyên truyền, gắn với hướng dẫn kiến thức, kỹ năng
PCCC&CNCH, thoát nạn cho người dân khi có tình huống cháy xảy ra.
c) Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC&CNCH theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tồn tại, vi phạm (nếu có); hướng dẫn các cơ sở được kiểm tra khắc phục các hạn chế, tồn tại theo hướng “rõ người, đúng thẩm quyền, không có vùng cấm”; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đảm bảo yêu cầu về PCCC; xem xét công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm về PCCC&CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật để tăng cường hiệu quả phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự có thể xảy ra; đối với các cơ sở có vi phạm về PCCC&CNCH đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, yêu cầu khắc phục mà cố tình không thực hiện, khắc phục hoặc không đảm bảo yêu cầu về lối thoát nạn, đường thoát nạn thì phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và các giấy phép có liên quan theo quy định.
d) Tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ giả định các tình huống cháy, nổ, sự cố phức tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; duy trì nghiêm công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24h, đảm bảo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.
đ) Giao Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác PCCC&CNCH tại đơn vị, lĩnh vực, địa phương được giao; tập hợp đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các quy định về PCCC&CNCH.
tt pccc
Tuyên truyền thực hành PCCC cho học sinh trường Tiểu học Đinh Văn Tả (TP Hải Dương).

4. Đối với Sở Xây dựng:
a) Khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình, đặc biệt là các chung cư, chung cư mi ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, lưu trú có mật độ người ở cao. Đồng thời rà soát, phân loại, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng đối với loại hình cơ sở nêu trên.
b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng đối với các công trình chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người: cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư, nhà cao tầng…
Các văn bản pháp luật về PCCC&CNCH
- Trung ương: Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2020 - 2022; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.
- Cấp tỉnh: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Công văn số 3003/UBND-VP ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Lê Thanh Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây