Vài nét về Chương trình hợp tác khung giữa Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2021-2030: Hợp tác đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống

Thứ ba - 24/08/2021 22:44 429 0
Ngày 18/5/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam đã ký kết Chương trình hợp tác khung số 1213/CTPH/BKHCN-LHHNVN giữa hai cơ quan giai đoạn 2021 – 2030 nhằm phối hợp, tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế, để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
1
Lễ ký kết giữa VUSTA và Bộ KHCN
Chương trình hợp tác khung giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ KH&CN giai đoạn 2021-2030 có một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Liên hiệp Hội Việt Nam, các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Bộ KH&CN, các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở KH&CN trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN và một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
a) Tích cực thực hiện các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước và Bộ KH&CN về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.
b) Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam; Tổ chức hiệu quả Diễn đàn khoa học của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội.
c) Đẩy mạnh triển khai quy định về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN; định kỳ tổ chức các giải thưởng sáng tạo KH&CN, hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm; tuyên truyền, vận động, tôn vinh trí thức tiêu biểu, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
d) Tích cực tham gia thực hiện xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030 do Bộ KH&CN chủ trì.
đ) Huy động đội ngũ trí thức KH&CN tích cực thực hiện, tham gia hoạt động ứng dụng, chuyển giao kết quả từ các nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN quản lý, chủ trì; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động khởi nghiệp từ kết quả đổi mới sáng tạo.
e) Chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế về KH&CN do Bộ KH&CN chủ trì thông qua nhiệm vụ hợp tác, nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước.
f) Tăng cường phối hợp để quản lý các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm tập hợp ngày càng có hiệu quả đội ngũ trí thức ngoài công lập, góp phần xã hội hóa hoạt động KHCN, huy động các nguồn lực góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
g) Khuyến khích, tạo điều kiện để các hội thành viên và tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp với các Sở KH&CN trong các hoạt động KHCN tại địa phương trong khuôn khổ của Chương trình này.
2. Bộ KH&CN tăng cường hợp tác, phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên , tổ chức trực thuộc thông qua các hoạt động sau đây:
a) Bộ KH&CN đề xuất bố trí kinh phí tương xứng với vai trò và nhiệm vụ này càng tăng của Liên hiệp Hội Việt Nam.
b) Đặt hàng, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam và tổ chức thành viên, tổ chức trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia soạn thảo, tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách, các văn phản quy phạm pháp luật do Bộ KH&CN chủ trì soạn thảo, ban hành; Thực hiện một số chương trình, đề án, dự án về ứng dụng KHCN, phổ biến kiến thức KHCN, hội nhập quốc tế về KHCN; Tham gia một số đoàn nghiên cứu, khóa đào tạo trong và ngoài nước; Tham gia xây dựng căn cứ khoa học, thẩm định về cơ sở khoa học của các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế-xã hôi sử dụng ngân sách nhà nước; …
c) Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ KH&CN, các Sở KH&CN chủ động phối hợp với Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực, chủ động hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN địa phương.
Theo đó, Chương trình hợp tác khung giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và  Kỹ thuật Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2030 đã phân công rõ trách nhiệm thực hiện đối với Bộ KH&CN và Liên hiệp Hội Việt Nam. Trong đó, Bộ KH&CN chỉ đạo hướng dẫn các Sở KH&CN phối hợp với các liên hiệp hội địa phương, các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng triển khai kế hoạch phối hợp trên địa bàn tỉnh, thành phố; Liên hiệp Hội Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các hội thành viên, liên hiệp hội địa phương, các tổ chức KH&CN trực thuộc phối hợp với Sở KH&CN tại các địa phương xây dựng Kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện Chương trình này.
Hà Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây