Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hải Dương không ngừng hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức*

Thứ ba - 12/12/2017 02:21 680 0
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ nhất – 2017.

Kính thưa Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Kính thưa các trí thức, nhà khoa học tiêu biểu!

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức buổi gặp mặt thân mật trí thức tiêu biểu lần thứ nhất, với chủ đề “Trí thức với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương”; đây là dịp để Lãnh đạo và các cơ quan tỉnh được trực tiếp gặp gỡ, cảm ơn và trao đổi về những thành tựu, thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học; được nghe những ý kiến phát biểu của các trí thức, nhà khoa học đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Trước hết, Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các vị khách quý Trung ương, các trí thức, nhà khoa học tiêu biểu cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã về dự buổi gặp mặt hôm nay. Chúc quý vị đại biểu cùng các đồng chí dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi gặp mặt thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Hải Dương, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng phát triển. Đặc biệt, là sau 20 năm tái lập tỉnh, Hải Dương đã xây dựng được nền tảng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ, vững chắc, có sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế bình quân trong thời kỳ 1997-2016 của tỉnh đạt 9,3%/năm; thu nhập GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt trên 2.000 USD, quy mô kinh tế lớn gấp 17,2 lần năm 1997.

9 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế -xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng gần 8%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp tăng khá; tình hình giá cả thị trường cơ bản ổn định. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 9,6 nghìn tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ tự cân đối ngân sách. Và là một trong 16 tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách với trung ương

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh chỉ đạo tích cực và toàn diện, hiện toàn tỉnh đã có 125 xã/226 xã (đạt 50,9%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh đang hoàn thiện thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thể thao, thông tin và truyền thông, an xinh xã hội tiếp tục được đảm bảo và có những bước phát triển toàn diện. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên cả vật chất và tinh thần.

Kính thưa các vị và các đồng chí!

Những thành tựu đạt được của tỉnh Hải Dương trong thời gian qua là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương; trong đó, có sự đóng góp, cống hiến tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của những người con quê hương Hải Dương đang học tập, công tác trên mọi miền của đất nước, nhất là sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học của tỉnh nhà. Bằng những công trình cụ thể, bằng kiến thức và tâm sức của mình, các trí thức, nhà khoa học đã có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Ðội ngũ trí thức, các nhà khoa học đã tích cực góp phần xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh làm tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh; trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, nhiều sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh; từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của tỉnh. Những  trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt vai trò và khả năng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, trình độ quản lý của Nhà nước. Ðội ngũ trí thức trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh là lực lượng nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm và những đóng góp to lớn, tích cực của các trí thức, nhà khoa học vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương trong thời gian qua.

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Như quý vị đại biểu và các đồng chí đã biết, dân tộc ta từ xưa tới nay luôn xác định “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Đặc biệt là, trong thời đại Hồ Chí Minh, Đảng và nhà nước ta tiếp tục xác định: “Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”; và “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng cao tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững…”.

Đại hội XII của Đảng đã mở hướng cho lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam bằng việc đánh giá đúng vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, đồng thời có những cơ chế để phát huy hiệu quả các công trình nghiên cứu, các sản phẩm sáng tạo trong thực tiễn. Cụ thể là: Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo; Trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến; Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng những cống hiến của trí thức; Có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài của đất nước; Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã rất coi trọng vị trí, vai trò của trí thức; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức và các tổ chức hội của trí thức hoạt động, phát triển. Tỉnh đã quan tâm có chính sách đãi ngộ, thu hút, tôn vinh trí thức; tạo môi trường phát huy vai trò của trí thức, tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh luôn coi trọng, bố trí và dành ngân sách đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ; các hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng rộng rãi công trình nghiên cứu, các tác phẩm văn hóa, các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra. Qua đó, đội ngũ trí thức của tỉnh không ngừng được nâng lên về số lượng và chất lượng, phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao được chú trọng, bước đầu đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nguồn nhân lực luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Đặc biệt, trong điều kiện các nguồn lực khác còn hạn chế, thì nguồn nhân lực - yếu tố con người, tiềm lực chất xám, tri thức càng là yếu tố quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Tiềm lực này nếu được khơi dậy và phát huy thì chắc chắn sẽ là sức mạnh to lớn cho xã hội.

Trong lịch sử, Tỉnh nhà luôn là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhân sĩ, trí thức, nhiều bậc hiền tài cho đất nước. Hải Dương có gần 500 tiến sĩ nho học, là mảnh đất gắn bó với tên tuổi các danh nhân nổi tiếng như Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Thầy giáo của muôn đời Chu Văn An, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Thị Duệ… Phát huy truyền thống đó, ngày nay Hải Dương có rất nhiều trí thức, nhà khoa học nổi danh trên nhiều lĩnh vực ở trong và ngoài nước. Đó là niềm tự hào, là nguồn vốn vô cùng quý giá trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển bền vững.

Kính thưa toàn thể các vị và các đồng chí!

Trong thời gian tới, Tỉnh nhà xác định tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, đó là: phấn đấu sớm xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó, xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; mục tiêu về cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đồi sống của nhân dân.

 Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền; ...

Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Lãnh đạo Tỉnh Hải Dương mong muốn các trí thức, các nhà khoa học với tình cảm, tâm huyết, tài năng, trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với quê hương Hải Dương, tích cực tham gia, đóng góp ý kiến giúp cho tỉnh nhà có những bước phát triển mới trong thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hi vọng nhận được nhiều sự đóng góp của các đồng chí và mong muốn các đồng chí hãy đem hết tâm huyết, tài năng, trí tuệ, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".Không ngừng hoàn thiện môi trường và mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức. Thực hiện tốt các chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức.

Xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh nhà lớn mạnh, có chất lượng cao, phát huy tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương, đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm của các trí thức, các nhà khoa học là người con quê hương Hải Dương, đặc biệt là tình cảm của Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã dành cho tỉnh Hải Dương trong những năm vừa qua. Mong rằng, trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các trí thức, nhà khoa học cùng toàn thể các đồng chí luôn dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!
 

001

Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ nhất - năm 2017.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây