Lịch sử phát triển

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương (Liên hiệp hội tỉnh Hải Dương) được thành lập theo Quyết định số: 25/QĐ-TU ngày 18/01/1997 của Tỉnh ủy Hải Dương. Đại hội đại biểu toàn tỉnh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hội tỉnh Hải Dương có nhiệm kỳ là 5 năm. Cho đến nay Liên hiệp hội tỉnh Hải Dương đã qua 5 kỳ đại hội.

 

Bia 1+2 Ky yeu 1 Fotor

               Toàn cảnh trụ sở Liên hiệp hội Hải Dương.

Đại hội lần thứ nhất được tiến hành vào tháng 10 năm 1997. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 19 uỷ viên, Ban Chấp hành bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương là Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp hội tỉnh Hải Dương.

Đại hội lần thứ 2 được tiến hành vào tháng 9 năm 2002. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí Uỷ viên, Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Lương Đức Trụ được bầu làm Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp hội Hải Dương.

Đại hội lần thứ 3 được tiến hành vào tháng 9 năm 2007. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành. Ban Chấp hành bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, Thường trực gồm 4 đồng chí. Đồng chí Lương Đức Trụ được tái cử làm Chủ tịch Liên hiệp hội Hải Dương đến 01.01.2011. Thực hiện Thông báo Nghị quyết số 117-TB/TU ngày 14/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2007-2012; Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Hữu Quảng, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn nhiệm kỳ 2007-2012.

Đại hội lần thứ 4 được tiến hành vào tháng 10 năm 2012. Đại hội IV đã bầu 43 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành đã bầu 09 đồng chí vào Ban Thường vụ, 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra, Thường trực Liên hiệp Hội gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Hữu Quảng được tái cử làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.
Đại hội lần thứ 5 được tiến hành vào tháng 11 năm 2017. Đại hội V đã bầu 43 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra, Thường trực Liên hiệp Hội gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Kim Diện tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Nếu khi thành lập Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương mới có 10 hội thành viên, thì đến nay (năm 2018) Liên hiệp hội Hải Dương có 25 hội thành viên, 12 hội viên tập thể 01 Trung tâm trực thuộc (Trung tâm tư vấn, bồi dưỡng và phát triển khoa học công nghệ). Các hội thành viên có tổng số 123 huyện hội, 1165 Chi hội, Câu lạc bộ, Trung tâm, Trường, Công ty trực thuộc với 38.808 hội viên. Các hội thành viên hoạt động theo điều lệ hoặc quy chế của hội mình, có quyền tự chủ, tự quản rộng rãi trong mọi hoạt động, nhưng phải tôn trọng điều lệ của Liên hiệp các Hội KHoa học và Kỹ thuật Việt Nam và chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh Hải Dương. 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây